Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thalassophilus longicornis Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený regulacemi toků a zabahňováním břehů toků i nádrží splachem z polí.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných písčitých i štěrkových břehů vod v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a mizející druh nacházený v zachovalých úsecích podhorských a horských toků zejména v severních oblastech Čech a na severní Moravě. Jinde jen velmi vzácný.
 • Vysočina: Starší údaje z řady lokalit ve Žďárských vrších se nepodařilo potvrdit novými nálezy.
Mapa výskytu - střevlíček - Thalassophilus longicornis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Thalassophilus longicornis Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.