Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dyschirius digitatus Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený regulacemi toků a stavbou přehrad.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Štěrkové, hlinité až jílovité břehy, částečně zastíněné nebo nezastíněné.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a lokální druh zachovalých toků řek v nížinách až podhůří. V minulosti zjištěn na řadě lokalit zejména na Moravě. Dnes velmi vzácný a lokální.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn poblíž hranic kraje na Svratecku na březích Svratky Nenadálem ještě v druhé polovině 80. let. Je možné, že v této oblasti ještě stále přežívá a bude nalezen i na území kraje.
Mapa výskytu - střevlíček - Dyschirius digitatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Dyschirius digitatus Dejean, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.