Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Perileptus areolatus Creutzer, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený regulacemi toků a bagrováním říčních sedimentů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalých štěrkopískových břehů tekoucích vod v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách velmi vzácný a lokální např. v Polabí, na Moravě hojnější podél toků větších řek.
 • Vysočina: Z území kraje existuje pouze jeden starý údaj z okolí Mohelna před výstavbou přehrad na řece Jihlavě.
Mapa výskytu - střevlíček - Perileptus areolatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Perileptus areolatus Creutzer, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.