Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mesosa curculionoides Linnaeus, 1761 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Mesosa curculionoides, foto Václav Křivan
Kozlíček Mesosa curculionoides, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je potenciálně ohrožen přeměnou doubrav a dubohabřin na kulturní porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh nížinných listnatých lesů. Vývoj probíhá v čerstvě zavadajícím dřevě dubů, lip nebo jilmů se silnou kůrou. Brouci často kladou do čerstvě pokáceného dřeva.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální výskyt byl zjištěn ve středních a východních Čechách, v okolí Hluboké nad Vltavou, na Moravě především na Břeclavsku, v Podyjí a Pomoraví.
 • Vysočina: Druh byl velmi vzácně zaznamenán v údolí Oslavy a Jihlavy na Třebíčsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Mesosa curculionoides Linnaeus, 1761 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.