Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stenolophus discophorus Fischer von Waldheim, 1824 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený regulacemi řek, zastiňováním nebo likvidací obnažených hlinitopísčitých břehů vod.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nezastíněných písčitých břehů vod s řídkou vegetací v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Všude velmi vzácný a lokální druh, častější pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy na Znojemsku a Břeclavsku.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn poblíž Dačic v kvadrátu 6958. Jeho nalezení v nejteplejších oblastech Třebíčska je pravděpodobné.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Stenolophus discophorus Fischer von Waldheim, 1824 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.