Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leistus rufomarginatus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Leistus rufomarginatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Leistus rufomarginatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Leistus rufomarginatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Leistus rufomarginatus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený přeměnou původních lesních biotopů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zachovalých listnatých lesů, především dubohabřin, suťových lesů a bučin. Vyskytuje se v nížinách až podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt druhu je soustředěn zejména v oblasti jižní, jihovýchodní Moravy a Slezska. V nedávné době byl zaznamenán také v severních Čechách, kde se značně šíří.
 • Vysočina: Výskyt druhu je omezen na zachovalé listnaté lesy v říčních údolích na jihovýchodě Třebíčska a na Svratecku.
Mapa výskytu - střevlíček - Leistus rufomarginatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Leistus rufomarginatus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.