Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Panagaeus cruxmajor Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Panagaeus cruxmajor, foto Václav Křivan
Střevlíček Panagaeus cruxmajor, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený odvodňováním pramenišť a vlhkých luk nebo jejich samovolným zarůstáním či zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých nezastíněných biotopů v nížinách až pahorkatinách. Obývá mokré louky, mokřady, travnaté břehy vod, vlhké parky nebo okraje lužních lesů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Roztroušeně po celém území.
 • Vysočina: Poměrně vzácný druh zachovalejších vlhkých stanovišť. Zjištěn byl na Třebíčsku a Jihlavsku na rašelinných loukách.
Mapa výskytu - střevlíček - Panagaeus cruxmajor

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Panagaeus cruxmajor Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.