Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený odvodňováním a zalesňováním rašelinišť. Většina lokalit se nachází ve zvláště chráněných územích a nejsou ohrožené.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh rašelinných biotopů v horských oblastech a lokálně i v rašelinných oblastech nižších poloh.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se v pohraničních horách Čech, na Třeboňsku a Českomoravské vrchovině. Na Moravě zatím nenalezen.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný na nejzachovalejších rašelinných lokalitách v Jihlavských a Žďárských vrších.
Mapa výskytu - střevlíček - Patrobus assimilis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.