Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Menesia bipunctata Zoubkov, 1829 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Menesia bipunctata, foto Václav Křivan
Kozlíček Menesia bipunctata, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je nutné považovat za zranitelný až ohrožený. Zejména při obnovních zásazích na rašeliništích je vhodné ponechávat starší keře krušiny.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný a lokální druh vázaný na krušinu. Vyskytuje se ve světlých rašelinných nebo písčitých borech s bohatými porosty živné dřeviny.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh známý hojně z Třeboňska, jednotlivě pak z východních Čech a východní Moravy.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zaznamenaný na jedné lokalitě na Jihlavsku v porostech krušiny na rašelinné louce. Další recentní nálezy pocházejí z několika lokalit za hranicemi kraje v Železných horách. Je možné, že bude nalezen na dalších lokalitách zejména na Jihlavsku či Pelhřimovsku, kde dosud uniká pozornosti.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Menesia bipunctata
Kozlíček Menesia bipunctata, foto Václav Křivan
Kozlíček Menesia bipunctata, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Menesia bipunctata Zoubkov, 1829 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.