Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Patrobus septentrionis Dejean, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený negativními zásahy do vodního režimu lokalit, vyhrnováním litorálů rybníků a zřejmě i celkovou eutrofizací mokřadů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh velmi vlhkých nezastíněných biotopů v nížinách. Obývá zachovalé mokřady, lužní biotopy a břehy vod.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a lokální druh zjištěný pouze v několika oblastech v nejzachovalejších mokřadech nížin.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl poněkud překvapivě zjištěn v PP Ptáčovské rybníky u Třebíče na nezastíněném břehu rybníka v zachovalém litorálu tvořeném porosty orobince a zblochanu vodního.
Mapa výskytu - střevlíček - Patrobus septentrionis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Patrobus septentrionis Dejean, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.