Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Patrobus septentrionis Dejean, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Podřád: Adephaga - Masožraví
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
  • Vysočina: Druh je ohrožený negativními zásahy do vodního režimu lokalit, vyhrnováním litorálů rybníků a zřejmě i celkovou eutrofizací mokřadů.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh velmi vlhkých nezastíněných biotopů v nížinách. Obývá zachovalé mokřady, lužní biotopy a břehy vod.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Velmi vzácný a lokální druh zjištěný pouze v několika oblastech v nejzachovalejších mokřadech nížin.
  • Vysočina: Výskyt druhu byl poněkud překvapivě zjištěn v PP Ptáčovské rybníky u Třebíče na nezastíněném břehu rybníka v zachovalém litorálu tvořeném porosty orobince a zblochanu vodního.
Mapa výskytu - střevlíček - Patrobus septentrionis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Patrobus septentrionis Dejean, 1828 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 1. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.