Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trechus rubens Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený narušením vodního režimu lokalit nebo zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh velmi vlhkých biotopů na březích vod, prameništích a ve vlhkých lesích. Rozšířený vzácně a lokálně ve vyšších polohách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný druh nacházený zejména v horských oblastech Čech.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn velmi vzácně na zachovalých vlhkých loukách na Jihlavsku.
Mapa výskytu - střevlíček - Trechus rubens

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Trechus rubens Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (9. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.