Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cychrus attenuatus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací starých lesních porostů. Všechny lokality se však nacházejí v maloplošných zvláště chráněných územích, kde je ochrana lesních biotopů zajištěna.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vázaný na zachovalé horské a podhorské lesy, lokálně také v pralesovitých porostech v nižších polohách zejména v hlubokých říčních kaňonech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se lokálně zejména v zachovalých lesích vyšších poloh, vzácněji i v pahorkatinách.
 • Vysočina: Velmi vzácný a lokální druh nalezený v nejzachovalejších zbytcích původních lesů ve vyšších polohách (NPR Velký Špičák, EVL Baba) a v říčních údolích Svratky a Jihlavy.
Mapa výskytu - střevlíček - Cychrus attenuatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Cychrus attenuatus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.