Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus xanthopus Schauberger, 1924 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený eutrofizací a ruderalizací lesních lemů, šířením akátu na suchých biotopech a přeměnou světlých listnatých lesů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh světlých lesů a hájů v nížinách a pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a lokální druh nalezený ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený na okrajích teplých hájů v údolí Jihlavy na Třebíčsku.
Mapa výskytu - střevlíček - Harpalus xanthopus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus xanthopus Schauberger, 1924 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.