Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus pumilus Sturm, 1818 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Harpalus pumilus, foto Václav Křivan
Střevlíček Harpalus pumilus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací suchých trávníků, zarůstáním náletovými dřevinami, zalesňováním nebo eutrofizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných stanovišť v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh je hojně rozšířen v teplých oblastech Čech a Moravy v nížinách a pahorkatinách.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze na Třebíčsku, kde je však na zachovalejších suchých biotopech místy hojný. Vystupuje i do vyšších nadm. výšek okolo 600 m.
Mapa výskytu - střevlíček - Harpalus pumilus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus pumilus Sturm, 1818 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.