Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Panagaeus bipustulatus Fabricius, 1775 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Panagaeus bipustulatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Panagaeus bipustulatus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací suchých biotopů, zarůstáním náletovými dřevinami, zalesňováním nebo eutrofizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh spíše suchých nezastíněných nebo částečně zastíněných stanovišť v nížinách až podhůří. Obývá suché stráně, pastviny, louky, křovinaté stráně nebo stepi.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh rozšířený ve většině oblastí, nejčastěji v pahorkatinách.
 • Vysočina: Druh se vyskytuje poměrně hojně na zachovalých suchých stanovištích bez zastínění v jihovýchodní polovině kraje.
Mapa výskytu - střevlíček - Panagaeus bipustulatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Panagaeus bipustulatus Fabricius, 1775 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.