Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Harpalus subcylindricus, foto Václav Křivan
Střevlíček Harpalus subcylindricus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací suchých biotopů, zarůstáním náletovými dřevinami, zalesňováním nebo eutrofizací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných biotopů na stepích, okrajích polí, vinicích a úhorech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh nejteplejších oblastí středních a severních Čech a jižní Moravy.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nejteplejších oblastí Třebíčska, hojně se vyskytuje pouze v okolí Mohelna.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.