Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus modestus Dejean, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Harpalus modestus, foto Václav Křivan
Střevlíček Harpalus modestus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací suchých biotopů, zarůstáním náletovými dřevinami nebo zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých, nejčastěji písčitých nezastíněných biotopů v nížinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální a vzácný druh rozšířený ve střední a severních Čechách, v Polabí a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn ve více kusech na zachovalém stepním biotopu na syenitovém podkladu u Vladislavi.
Mapa výskytu - střevlíček - Harpalus modestus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus modestus Dejean, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.