Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Cymindis angularis, foto Václav Křivan
Střevlíček Cymindis angularis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací suchých biotopů vlivem ruderalizace, zarůstání náletem dřevin nebo zalesňováním.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh velmi suchých nezastíněných biotopů v teplých oblastech v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a lokální druh nejteplejších oblastí středních a severních Čech a jižní Moravy.
 • Vysočina: Zjištěn byl na zachovalých velmi suchých stepních stanovištích na mělkých kamenitých půdách na východě Třebíčska. Často se vyskytuje na stanovištích koniklece velkokvětého.
Mapa výskytu - střevlíček - Cymindis angularis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.