Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus tenebrosus Schauberger, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací stepních biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných biotopů na stepích, nebo úhorech nejčastěji na vápencovém podloží.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a lokální druh nejteplejších oblastí středních a severních Čech a jižní Moravy.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný na dvou lokalitách na Třebíčsku.
Mapa výskytu - střevlíček - Harpalus tenebrosus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus tenebrosus Schauberger, 1829 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.