Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Harpalus zabroides Dejean, 1929 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Harpalus zabroides, foto Václav Křivan
Střevlíček Harpalus zabroides, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací stepních biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi lokální druh zachovalých stepních biotopů na hlinitých a sprašových půdách ve stepních oblastech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácně a lokálně byl nalezen ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn na hadcové stepi u Jamolic, těsně za hranicemi kraje. Výskyt v okolí Mohelna nebo Dukovan je pravděpodobný.
Mapa výskytu - střevlíček - Harpalus zabroides

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Harpalus zabroides Dejean, 1929 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.