Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leptura aurulenta Fabricius, 1792 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: V současné době je nutné druh považovat na Vysočině za nezvěstný. Ve všech oblastech výskytu v ČR se jedná o velmi ohrožený druh.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný druh listnatých lesů, dubohabřin, údolních lesů i bučin ve vyšších polohách. Vývoj probíhá v silných kmenech odumřelých stromů, velkých dutinách, zlomech nebo v částečně odumřelých stromech, často i velmi zastíněných v podrostu nebo ležících na zemi. Jedná se především o buk, habr, javory případně další listnáče.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný druh zjištěný pouze na jižní Moravě, v minulosti častější, dnes vymírající. Hojnější výskyt je v Karpatech.
 • Vysočina: K dispozici je pouze starý údaj o výskytu v okolí Vladislavi, který se recentně nepodařilo potvrdit. Vhodné biotopy jsou především v údolí Oslavy a Jihlavy, kde by mohl být snad ještě tento druh nalezen.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - tesařík - Leptura aurulenta

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Leptura aurulenta Fabricius, 1792 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.