Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophonus puncticollis Paykull, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací a zarůstáním suchých stanovišť.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných biotopů jako jsou stepi, okraje polí, pole nebo lomy, zejména na vápencovém podloží.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh stepních oblastí Čech i Moravy, v ostatních oblastech vzácný a lokální.
 • Vysočina: Lokální druh zachovalejších suchých biotopů na Třebíčsku a Svratecku. Vyhledává plochy s narušovaným povrchem půdy a úhorová společenstva na okrajích suchých biotopů a polí.
Mapa výskytu - střevlíček - Ophonus puncticollis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Ophonus puncticollis Paykull, 1798 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.