Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophonus rupicola Sturm, 1818 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený degradací a zarůstáním suchých stanovišť.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh suchých nezastíněných biotopů jako jsou stepi, okraje polí, pole nebo lomy v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh stepních oblastí Čech i Moravy, v ostatních oblastech vzácný a lokální.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn na Svratecku za hranicemi kraje. Výskyt v nejteplejších oblastech Třebíčska nebo Svratecka je pravděpodobný.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Ophonus rupicola Sturm, 1818 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.