Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Diachromus germanus Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen likvidací litorálních porostů, vlhkých luk a mokřadů v otevřené krajině.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých nezastíněných stanovišť v nížinách až pahorkatinách. Osidluje vlhké louky, břehy vod nebo dna vypuštěných rybníků.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách velmi vzácný, na Moravě zejména v nivách řek místy hojný.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn na několika lokalitách na Třebíčsku, většinou v litorálech rybníků nebo na březích nově vybudovaných nádrží v otevřené krajině. V posledních letech se zřejmě šíří.
Mapa výskytu - střevlíček - Diachromus germanus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Diachromus germanus Linnaeus, 1758 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.