Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: V oblasti Vysočiny vzácný druh vyžadující pozornost.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývající písčité břehy vod bez zastínění od nížin do hor.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh rozšířený po celém území víceméně hojně na vhodných biotopech.
 • Vysočina: Překvapivě velmi vzácný druh zjištěný v minulosti na Svratecku a recentně na březích Dalešické přehrady u Kozlan na Třebíčsku. Důvodem je nedostatek vhodných písčitých biotopů na březích řek.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion punctulatum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.