Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calathus micropterus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh lesních biotopů pahorkatin a hor. Obývá paseky, lesní okraje a také lesní louky a pastviny na okrajích lesů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Zejména ve vyšších polohách Čech místy hojný, na Moravě vzácnější a lokální.
 • Vysočina: Vzácný a velmi lokální druh nalezený v severní polovině kraje ve vyšších polohách.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Calathus micropterus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Calathus micropterus Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.