Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Blemus discus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých stanovišť indiferentní k zastínění. Osidluje břehy vod, kdy žije v norách savců. Vyskytuje se v nížinách až podhůřích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Skrytě žijící druh nacházený lokálně po celém území Čech i Moravy, často chytaný na světlo nebo v náplavech.
 • Vysočina: Vzácný druh nalezený pouze dvakrát na Žďársku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Blemus discus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Blemus discus Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.