Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bradycellus csikii Laczó, 1912 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých nezastíněných biotopů v nížinách až pahorkatinách. Osidluje louky, břehy vod nebo rumiště.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh nacházený místy hojně zejména v teplejších oblastech v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: Vzácný druh zjištěný pouze dvakrát na Třebíčsku, jednou odchytem na světlo na suchém biotopu, početnější populace byla zjištěna na rumišti u obce Komárovice na Moravskobudějovicku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bradycellus csikii

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bradycellus csikii Laczó, 1912 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.