Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anisodactylus signatus Panzer, 1797 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Anisodactylus signatus, foto Václav Křivan
Střevlíček Anisodactylus signatus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh osidluje stepní biotopy, břehy vod, okraje polí nebo úhory v teplých oblastech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální až hojný druh nejteplejších oblastí středních a severních Čech a jižní Moravy.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn z řady lokalit na jihovýchodě Třebíčska a na Svratecku především na okrajích polí nebo stepních stanovištích, někdy také na nezastíněných březích vod a dnech vypuštěných rybníků. Ojedinělý nález pochází také z Havlíčkobrodska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Anisodactylus signatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Anisodactylus signatus Panzer, 1797 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.