Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara montivaga Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh obývá nezastíněné travnaté biotopy, okraje polí, sady nebo zahrady v nížinách a pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh rozšířený především v teplejších oblastech Čech a Moravy.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn jen vzácně na několika lokalitách na Třebíčsku a jedné na Jihlavsku v zachovalých lučních biotopech nebo pastvinách.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara montivaga Sturm, 1825 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.