Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asaphidion pallipes Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je silně ohrožený ztrátou vhodných biotopů a zřejmě vymírá. Kromě úbytku přirozených stanovišť v nivách řek je ohrožený zarůstáním starých těžeben hlíny, kaolínu nebo písku a jejich zavážením a likvidací.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný a mizející druh štěrkopísčitých říčních náplavů, který se druhotně vyskytuje velmi lokálně v pískovnách a cihelnách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh, který v Čechách a na Moravě obývá zejména člověkem vytvořené biotopy, jako jsou cihelny, hliniště nebo pískovny.
 • Vysočina: Starší údaj pochází ze Svratecka mimo hranice kraje. Recentně byl zjištěn pouze jeden exemplář na hlinitopísčitém břehu řeky Jihlavy u Přibyslavic.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Asaphidion pallipes

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Asaphidion pallipes Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.