Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asaphidion flavipes Linnaeus, 1761 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zejména likvidací vhodných biotopů v říčních nivách, zarůstáním břehů vod nebo napřimováním toků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vlhkých až polovlhkých nezastíněných stanovišť, hlinitopísčité břehy vod, hliniště, cihelny, okraje lužní lesů, vlhké louky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální až vzácný druh nížin a pahorkatin v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: Několik starších údajů ze Žďárska bylo doplněno jediným recentním nálezem na Třebíčsku na hlinitopísčitém břehu řeky Jihlavy u Přibyslavic.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Asaphidion flavipes

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Asaphidion flavipes Linnaeus, 1761 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.