Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Acupalpus maculatus Schaum, 1860 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a zastiňováním vhodných biotopů, odvodňováním polních mokřadů a vyhrnováním litorálů rybníků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obývá nezastíněné, převážně obnažené břehy vod v nejteplejších oblastech. Často na dnech vypuštěných nádrží, v polních mokřadech na slaniscích.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách velmi vzácný v jižních Čechách a Polabí, na Moravě hojný od Znojemska po Břeclavsko a na místy na střední Moravě.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn pouze recentně na několika lokalitách na východním Třebíčsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Acupalpus maculatus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Acupalpus maculatus Schaum, 1860 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.