Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara lucida Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem vhodných suchých lokalit na skalnatém podloží v důsledku ruderalizace nebo zarůstání dřevinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obývá výslunné nezastíněné nebo částečně zastíněné biotopy jako jsou stepi, skalní stepy, vinice nebo suché pastviny.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácný a lokální druh nejteplejších oblastí Čech a Moravy.
 • Vysočina: Poměrně vzácný druh zjištěný na Třebíčsku na zachovalých výslunných lokalitách, zejména na silikátovém podloží. Zjištěn byl i na zachovalých suchých pastvinách na západě Třebíčska v nadm. výšce přes 600 m (Štěměchy, Zašovice).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Amara lucida

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara lucida Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.