Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion azurescens Dalla Torre, 1877 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený zánikem vhodných osluněných hlinitopísčitých břehů řek a nádrží, vyhrnováním rybníků a regulací toků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh štěrkopísčitých a písčitých břehů vod bez zastínění od nížin do podhůří.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh rozšířený hojněji zejména na Moravě, v Čechách vzácněji a lokálněji v nížinách.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze jednou v PP Ptáčovské rybníky na hlinitopísčitém břehu vypuštěného rybníka.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion azurescens

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion azurescens Dalla Torre, 1877 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.