Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním rybníků, vysoušením či přeměnou mokřadů v nížinách.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nížin až pahorkatin vázaný na nezastíněné břehy vod a zachovalé mokřady v nivách řek.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný v nížinách v Polabí a na jižní Moravě, jinde jen vzácně a lokálně.
 • Vysočina: Vzácný druh nalezený v nejteplejších oblastech Třebíčska na zachovalých mokřadních lokalitách v otevřené krajině.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion assimile

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.