Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leioderes kollari Redtenbacherer, 1849 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Leioderes kollari, foto Václav Křivan
Tesařík Leioderes kollari, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je potenciálně ohrožený přeměnou původních listnatých lesů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Řídký a skrytě žijící druh nižších a středních poloh. Obývá listnaté a smíšené lesy. Vývoj probíhá ve větvích a slabších kmenech javoru mléče, výjimečně také jiných javorů nebo dalších listnatých dřevin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální a vzácný druh. Pravděpodobně uniká pozornosti pro svůj skrytý způsob života. Vyskytuje se v teplejších oblastech ve středních Čechách, na jižní Moravě a jinde jen velice vzácně.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn historicky i recentně pouze v údolí Oslavy (Náměšťská obora a PR Údolí Oslavy a Chvojnice).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Leioderes kollari Redtenbacherer, 1849 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.