Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agonum lugens Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním litorálů rybníků, likvidací mokřadů vysušováním nebo naopak stavbou nádrží.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obývá především nezastíněné břehy vod v nížinách. Osidluje břehy rybníků s rákosinami, mokřady v lužních oblastech nebo také trvalejší polní mokřady.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojněji se vyskytuje na jižní Moravě na Znojemsku a Břeclavsku, ve všech ostatních oblastech velmi vzácný nebo zcela chybí.
 • Vysočina: Velmi vzácně se vyskytuje v zachovalých mokřadech s řídkými rákosinami na Třebíčsku, jeden nález pochází také z Jihlavska z PP Starý Přísecký rybník.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Agonum lugens

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Agonum lugens Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.