Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion biguttatum Fabricius, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený vyhrnováním litorálních porostů rybníků a likvidací mokřadů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh zarostlých břehů vod, světlých lužních lesů a mokřadů v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný především v teplejších oblastech v dosahu větších řek.
 • Vysočina: Poměrně vzácný druh zachovalejších mokřadů a litorálů rybníků zjištěný na Třebíčsku a na jedné lokalitě na Jihlavsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion biguttatum Fabricius, 1799 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.