Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calathus ambiguus Paykull, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Calathus ambiguus, foto Václav Křivan
Střevlíček Calathus ambiguus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený ruderalizací suchých biotopů a používáním insekticidů v zemědělství.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obývá suchá výslunná stanoviště na okrajích polí, úhorech a stepích v nejteplejších oblastech nížin vzácněji vystupuje do pahorkatin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný ve stepních oblastech v nížinách, ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Poměrně vzácný a lokální druh nejteplejších oblastí Třebíčska, kde vystupuje podél údolí Jihlavy k Třebíči. Zjištěn byl také v NPP Švařec na Svratecku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Calathus ambiguus

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Calathus ambiguus Paykull, 1790 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.