Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brachinus crepitans Linnaeus, 1758 - prskavec v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený ruderalizací nebo zarůstáním stepních trávníků, úhorů a lad.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Suchomilný druh obývající stepi, okraje polí a úhory v nížinách a pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojný druh nejteplejších oblastí ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Vzácný druh nejteplejších oblastí Třebíčska a Svratecka. Obývá hlavně okraje stepních lokalit.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - prskavec - Brachinus crepitans

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Brachinus crepitans Linnaeus, 1758 - prskavec v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.