Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion semipunctatum Donovan, 1806 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený regulací větších toků, vyhrnováním rybníků a zarůstáním vhodných biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nížin až pahorkatin vázaný na osluněné hlinité až hlinitopísčité břehy vod.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně hojný druh v nížinách v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: Vzácný a jen jednotlivě nacházený druh, zjištěný na několika lokalitách v jižní části Jihlavska a na Třebíčsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion semipunctatum Donovan, 1806 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.