Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - krajník zlatotečný v Kraji Vysočina

Krajník zlatotečký (Calosoma auropunctatum), foto Václav Křivan
Krajník zlatotečký (Calosoma auropunctatum), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
  • Vysočina: Druh je ohrožený používáním insekticidů v polních kulturách.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Stepní druh obývající nejčastěji okraje polí, vzácněji také stepní biotopy s obnaženou půdou.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Pouze na jižní Moravě na Znojemsku a Břeclavsku, vzácně v sousedních regionech.
  • Vysočina: Jednotlivé nálezy druhu pocházejí z okolí Třebíče a od Dukovan.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - krajník zlatotečný - Calosoma auropunctatum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - krajník zlatotečný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 7. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.