Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lamia textor Linnaeus, 1758 - kozlíček vrbový v Kraji Vysočina

Kozlíček vrbový (Lamia textor), foto Václav Křivan
Kozlíček vrbový (Lamia textor), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Vzhledem k vzácnosti a způsobu života nepatří na Vysočině mezi ohrožené druhy.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obývá zejména lužní lesy, druhotně také vrbové školky a vrbovny. Vývoj probíhá v kořenech živých stromů nebo keřových vrb.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální a vzácný druh známý z několika oblastí podél větších vodních toků (niva Lužnice, Povltaví, Polabí, Břeclavsko nebo Pomoraví).
 • Vysočina: Přímo na území Kraje Vysočina byl zjištěn pouze jedenou v údolí Jihlavy mezi Třebíčí a Přibyslavicemi. Pravděpodobně bude rozšířen i v dalších říčních údolích. Známé jsou také nálezy poblíž hranic Kraje na Znojemsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček vrbový - Lamia textor
Kozlíček vrbový (Lamia textor), foto Václav Křivan
Kozlíček vrbový (Lamia textor), foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Lamia textor Linnaeus, 1758 - kozlíček vrbový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.