Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Badister meridionalis Puel, 1925 - střevlíček v Kraji Vysočina

Střevlíček Badister meridionalis, foto Václav Křivan
Střevlíček Badister meridionalis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený necitlivým odbahňováním rybníků a vyhrnováním litorálů, případně likvidací mokřadů v nivách řek.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vázaný na mokré louky, zarostlé břehy vod a lužní lesy v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách velmi vzácný druh, hojnější pouze na jižní Moravě.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený v kraji pouze v PP Ptáčovské rybníky u Třebíče, další nález těsně za hranicemi kraje je z okolí Hostimi. Na Znojemsku je druh místy hojný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Badister meridionalis

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Badister meridionalis Puel, 1925 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.