Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion minimum Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací mokřadů, zarůstáním břehů vod a vyhrnováním rybníků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácnější druh nezastíněných břehů vod, slanisek a polních mokřadů v nížinách až pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální druh nejteplejších oblastí Čech a Moravy.
 • Vysočina: V současné době byl zaznamenán vzácně na několika lokalitách na Třebíčsku, starší údaj pochází ze Žďárských vrchů.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion minimum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion minimum Fabricius, 1792 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.