Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion inoptatum Schaum, 1857 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací litorálních porostů rybníků, vysoušením polních mokřadů nebo tůní v otevřené krajině.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh nížin obývající nezastíněné břehy vod, litorály rybníků nebo tůní, polní mokřady nebo slaniska.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách vzácný a lokální výskyt v nížinách, na Moravě hojný na Znojemsku, Břeclavsku nebo v Pomoraví.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený pouze na několika zachovalých mokřadních lokalitách na Třebíčsku a také v polních mokřadech.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Bembidion inoptatum

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion inoptatum Schaum, 1857 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.