Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bembidion bipunctatum Linnaeus, 1761 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Vymírající druh, který doplácí na ztrátu a degradaci vhodných biotopů v říčních nivách.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Druh vázaný na přirozené štěrkopískové břehy vod v nížinách a pahorkatinách.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný a mizející druh, v minulosti rozšířený na řadě lokalit v Čechách i na Moravě.
 • Vysočina: K dispozici je pouze starý nález v údolí Jihlavy u Mohelna ještě před výstavbou přehrad. V současné době téměř jistě vymřelý, stejně jako ve většině oblastí ČR.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Bembidion bipunctatum Linnaeus, 1761 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.