Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Amara municipalis Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh otevřených nezastíněných stanovišť na písčitém podkladu. Obývá písčiny, ruderály, okraje polí nebo suché louky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální, jen místy hojný druh především písčitých oblastí nížin až pahorkatin.
 • Vysočina: Tento druh byl zjištěn Nenadálem v 80. letech 20. st. u Přibyslavi, recentní údaje z oblasti Vysočiny chybí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Amara municipalis Duftschmid, 1812 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.