Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agonum ericeti Panzer, 1809 - střevlíček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním vhodných otevřených vrchovišť, v minulosti byla řada lokalit zničena těžbou rašeliny.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Reliktní druh vrchovišť, obývá nezastíněné rašelinné biotopy v horách, v nižších polohách velmi vzácný a vymírající druh.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokálně na horských vrchovištích, zejména na Šumavě. Jinde velmi vzácný.
 • Vysočina: Druh byl hlášen Nenadálem z Dářských rašelinišť ve Žďárských vrších, kde však výskyt nebyl potvrzen a druh zde zřejmě vymizel.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - střevlíček - Agonum ericeti

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Agonum ericeti Panzer, 1809 - střevlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.